תקנון שימוש באתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר https://www.paistore.co.il, ברוכים הבאים!
כללי

  1. האתר מופעל חברת פיי קראייטיב סולושנס בע”מ מהכתובת ברחוב הגביש 4, נתניה, ח.פ. 514380641, מנהליה ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן “החברה”).
  2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן, הכולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה מוצרי חשמל. בנוסף, ניתנת האפשרות ליצירת קשר עם החברה על מנת לרכוש שירות של התקנה והדרכה של תוכנות עריכה שונות.
  3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
  4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
  5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
  6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
  7. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע”י החברה.
  8. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
  9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
  11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
  12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
  13. החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
  15. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
  16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש

  1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
  2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
   1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.
   2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
   3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
   4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
   5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנה

  1. הפרק שלהלן חל רק על הזמנת מוצר חשמל מהאתר. באפשרותכם ליצור קשר טלפוני עם החברה על מנת לרכוש שירות הכולל רכישה, התקנה והדרכה של תוכנות מחשב.
  2. ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
  3. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
  4. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.
  5. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט הטכני שלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
  6. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
  7. במקרים בהם החברה לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
  8. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.
  9. כדי שהחברה תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.
  10. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע”מ ע”פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
  11. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין החברה מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
  12. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט כרטיסי אמריקן אקספרס. התשלום בכרטיס אשראי יתאפשר דרך האתר וכן דרך רכישה טלפונית.
   1. לתשומת ליבך, במקרה של רכישה טלפונית ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית לפי פרטי חשבון הבנק שיימסרו ע”י החברה.
  13. במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי החברה לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.
  14. בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות סעיפים 44-54 שלהלן.
  15. החברה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע”י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
  16. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח. כאשר נדרשת הרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים בבית הלקוח לאחר אספקתם, האחריות על ביצוע פעולות ההרכבה ו/או ההתקנה הינה על הלקוח בלבד, והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין נזקים שנגרמו למוצר בשל פעולות ההרכבה ו/או ההתקנה.
  17. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק את ההזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של המוצר הנמצא במלאי הינו יום עסקים אחד לאחר יום השלמתה באתר.
   1. במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים באספקה בהתאם לזמני האספקה של היצרן.

אספקה ומשלוח

  1. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר:
   1. באמצעות איסוף עצמי בשעות הפעילות המפורסמות ובכפוף לתיאום מראש. ניתן לבצע איסוף עצמי ממשרדי החברה ברח’ הגביש 4, נתניה או מנקודת איסוף בחנות M2 ברח’ יהודה ונח מוזס 28, ת”א.
   2. באמצעות משלוחים לערים ת”א-יפו, רמת-גן, גבעתיים ובני-ברק, שיגיעו יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההזמנה באתר. משלוח זה אפשרי רק למוצרים הנמצאים במלאי ורק בחבילות אשר גודלן אינו עולה על מידות של 30X40X40 ומשקלן אינו עולה על 10 ק”ג. במשלוחים כאמור דמי המשלוח הינם 30 ₪.
   3. משלוח באמצעות חברת שליחויות DHL לכל רחבי הארץ לפי מדיניות החלוקה של DHL. המשלוח באמצעות חברת DHL מגיע עד שני ימי עסקים לאחר השלמת ההזמנה באתר ובתנאי שההזמנה הושלמה במהלך יום עסקים רגיל עד השעה 15:00, שהמוצרים שהוזמנו בהם נמצאים במלאי, ושמשקלה של החבילה אינו עולה על 18 ק”ג. במשלוחים כאמור דמי המשלוח הינם 60 ₪.
    1. לידיעתכם, משלוחים לכתובות באזורי חלוקה מרוחקים כפי שיוגדרו ע”י חברת השילוח מעת לעת יהיו כרוכים בתוספת תשלום של 50% מדמי המשלוח.
    2. במשלוחים של חבילות שמשקלן עולה על 18 ק”ג דמי המשלוח ייקבעו בהתאם למחירון של חברת השילוח.
   4. איסוף עצמי מנקודת איסוף באמצעות שירות BOXIT. על הלקוח לבחור את נקודת האיסוף הרצויה עבורו. זמן האספקה הינו עד חמישה ימי עסקים מיום השלמת ההזמנה באתר. שירות זה יתאפשר לחבילות שגודלן לא יעלה על 30X30X30 ומשקלן לא יעלה על 10 ק”ג. איסוף החבילה מנקודת האיסוף הינו בהתאם לתנאי חברת BOXIT ועל פי ההנחיות שישלחו לפרטי יצירת הקשר שהוזנו בתהליך הרכישה. במשלוחים כאמור דמי המשלוח יעמדו על 30 ₪.
  2. לתשומת ליבך, דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לבחירת ערוץ האספקה.
  3. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.
  4. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
  5. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
  6. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
  7. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע”י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהירה כי לא תהיה לך כל טענה כנגד החברה עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.
  8. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע”פ הוראות חוק העונשין, התשל”ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

ביטול עסקה

  1. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע”י החברה.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
  3. אם הינך סבור כי קיבלת מוצר פגום, עליך ליצור קשר בהקדם עם שירות הלקוחות של החברה ולתאר את הפגם לכאורה. לאחר שאישרה החברה כי אכן מדובר בפגם שהיה קיים במוצר בעת הגעתו ללקוח ולא בכשל טכני בתפעול המוצר יוכל הלקוח לבקש לבטל את העסקה כמפורט להלן בסעיף 47.
  4. ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
   1. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
   2. המוצר הוחזר לחברה בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש. למען הסר ספק, פתיחת האריזה המקורית אינה נחשבת שימוש. חיבורו של המוצר לחשמל כן מהווה שימוש במוצר;
   3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
  5. ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
   1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש. למען הסר ספק, פתיחת האריזה המקורית אינה נחשבת שימוש. חיבורו של המוצר לחשמל כן מהווה שימוש במוצר;
   2. הצגת הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
  6. למען הסר ספק, לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי בגין ביטול עסקה של מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש. למען הסר ספק, חיבורו של המוצר לחשמל מהווה שימוש במוצר.
  7. בהחזרה של מוצר ע”פ סעיף 48 לעיל ינוכו 5% ממחיר הנכס נשוא העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, כדמי ביטול.
  8. האחריות להחזרת המוצר אל החברה, לרבות העלויות הכרוכות בכך, מוטלת על הלקוח.
  9. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.
  10. בנוסף לדמי הביטול כמצוין בסעיף 50 לעיל, רשאית החברה לגבות מלקוח שביטל עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהחברה ע”י חברת האשראי.
  11. באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי סעיפים 47 או 48 לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
  12. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

אחריות על המוצרים הנמכרים באתר

  1. החברה אינה מייצרת את המוצרים המוצעים למכירה באתר ואינה מספקת אחריות כלשהי מטעמה למוצרים אלו.
  2. האחריות על המוצרים הנמכרים באתר הינה אחריות היצרן בלבד. החברה תספק ללקוח תעודת אחריות של היצרן במועד אספקת המוצרים. באחריות הלקוח להפעיל את האחריות אל מול היצרן. ניתן להסתייע בשירות הלקוחות של החברה לצורך הפעלת האחריות אל מול היצרן.
  3. בתקופת האחריות יש לשמור את האריזה המקורית של המוצר ובמידת הצורך יש לשלוח אותו ליצרן באריזתו המקורית.
  4. באחריות הלקוח לקרוא את חוברת ההפעלה ו/או הוראות היצרן טרם השימוש הראשון במוצר.
  5. החברה לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידה, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מחיבור המוצר למקור מתח לא תקני, נזקים לחומרה או לתוכנה, נזקים למחשבים או מוצרי חשמל אחרים המקושרים למוצרים שסופקו על-ידי החברה ונזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שלא לפי הוראות היצרן.
  6. החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצרים שסופקו על-ידה.
  7. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע”י הלקוח.

אחריות החברה על תכני האתר

  1. החברה עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.
  2. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, טכני או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.
  3. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.
  4. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בגוונים בין התצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו.
  5. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ”ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים האלו.
  6. למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם החברה ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.
  7. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע”י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.

שיפוי

  1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע”י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
  2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע”י החברה.

פרטיות ושמירת סודיות

  1. החברה פועלת כמקובל בשוק על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע”י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (“מידע על משתמש”), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ”ב.
  2. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.
  3. קבצי “עוגיות” (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
  4. החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין החברה.
  5. החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים באתר, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות החברה – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

דיוור ישיר

  1. החברה מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת לעת.
  2. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע”פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ”ב.
  3. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
  4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והחברה לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע”י המשתמש.
  5. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע”י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מהחברה מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

כתיבת חוות דעת על מוצר באתר

  1. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר לגולשים באתר להוסיף חוות דעת פומביות על המוצרים הנמכרים באתר.
  2. החברה אינה בודקת את אמיתות ומהימנות תוכנן של חוות הדעת המתפרסמות באתר, ואינה אחראית לכל אי-דיוק, טעות, אי-התאמה או מידע שגוי המופיע בחוות דעת אלו.
  3. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על חוות הדעת המתפרסמות באתר.
  4. המשתמש מצהיר כי ברור וידוע לו כי חוות הדעת שייכתב ותפורסם על-ידי החברה תהיה פומבית וגלויה לעיני כל.
  5. החברה שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או למחוק חוות דעת אשר יכללו שפה פוגענית ו/או הפרת זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר בלתי חוקי לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הטעייה צרכנית.
  6. ידוע ומוסכם על משתמשי האתר כי החברה רשאית להסיר ו/או לא לפרסם חוות דעת בשלמותן או בחלקן לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לעדכן בדבר את כותב חוות הדעת.

קניין רוחני

  1. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם החברה הינה מורשה ע”פ רישיון ו/או הסכם לשימוש בהם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
  2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש אישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
  3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

המחאת זכויות

  1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.
  2. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
  2. כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

שירות לקוחות

 1. ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
 2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.